Tietoja yrityksestä

Intella Oy perustajat yhteistyöyrityksineen ovat jo vuosia tutkineet uusiutuvan energian käyttöä kaukolämpöverkossa. Nyt perustettu Intella Oy kokoaa yhteen geotermisen tutkimuksen, syväporaamisen, aurinkokeräimet ja IHP-lämpöpumput yhdeksi tuotteeksi.
Yritys rakentaa Pohjoismaiden ensimmäisen deep geothermal single well (DGSW) periaatteella toimivan pilotin Mäntän Kolhoon. Projektissa rakennetaan yhdellä 2-3km syvällä suoravesikiertoisella kaivolla toimiva kaukolämpöverkkoon kytkettävä 400kW lämpövoimalaitos, jonka hyötysuhde on merkittävästi parempi perinteisiin maalämpöratkaisuihin verrattuna. Pilottilaitoksen lisäksi yrityksellä on sopimuksia myös isommista laitoksista ympäri Suomea. Asiakkaina toimivat paitsi lämpöverkkoyhtiöt, myös suuret liikekeskukset ja kerrostalot.

Geotermisen lämmön lisäksi tarjoamme erilaisia hybridiratkaisuita yhdistäen aurinkokeräimiä, lämpöpumppuja ja energian vuosivarastointiin suunniteltuja geotermisiä porareikiä. Näin tuotettuna valtaosa rakennusten vuosilämmitystarpeesta voidaan toteuttaa aurinkoenergian avulla.